Op het moment dat de pup in huis komt, is afgesproken binnen het gezin wat de pup wel en niet mag en welke commando’s je gebruikt in zijn dagelijkse leventje en bij de oefeningen. De pup zal op deze manier begrijpen wat er van hem verwacht wordt, wat maakt dat hij zal opgroeien tot een stabiele, vrolijke hond. Niet hele zinnen gebruiken als er iets moet gebeuren, alleen naam (aandacht vragen) en commando.

De pup kan natuurlijk zitten en liggen en naar zijn plaats lopen, maar het is zaak om hem het commando dat erbij hoort bij te brengen. Het allerbelangrijkst is uw timing en de daarbij behorende beloning. Het draait bij de opvoeding en het aanleren van oefeningen om timing en beloning.
De pup moet weten dat uw commando niet genegeerd mag worden. Als u twijfelt of hij bijvoorbeeld wel gaat komen als hij afgeleid is, niet roepen, u moet trainen op succes.
U kunt hem de commando’s als volgt aanleren.

Zit -> je wilt dat de pup gaat zitten
Je leert dit aan door zelf op je knieën bij de pup te gaan zitten. Je hebt een brokje in je hand en houdt dit vlakbij zijn neus. Nu ga je met die hand naar achteren, de brok blijft aan het neusje. Doordat je naar achteren beweegt, zal de pup gaan zitten. Op het moment dat hij de zitbeweging maakt, meteen het commando “zit” geven. Het succes zit ‘m altijd in de timing.

Af -> je wilt dat de pup gaat liggen
Je leert dit aan door zelf op je knieën bij de pup te gaan zitten. Je hebt een brokje in je hand en houdt dit vlakbij zijn neus. Nu ga je met die hand naar beneden, de brok blijft aan het neusje. Hij krijgt het brokje of lekkers niet, totdat hij helemaal plat ligt. Op het moment dat hij de afbeweging maakt, meteen het commando “af” geven. Hem heel erg belonen als dit goed gaat, hij is echt reuze knap.

Plaats -> je wilt dat de pup naar zijn plaats gaat
Dit leer je aan door je pup naar zijn plek te brengen, hij mag best achter iets lekkers aanlopen en op het moment dat hij op zijn plaats is, zeg je ook “plaats”. Natuurlijk krijgt hij het lekkers.

Hier of kom voor -> de pup moet bij je komen
Dit lijkt een moeilijke oefening te zijn en hoe vaak zie je niet mensen schreeuwen naar hun hond. Vanaf het moment dat de pup bij u is, laat u hem loslopen op plekken waar dit veilig is. U loopt langzaam door en houdt hem in de gaten en op het moment dat u ziet dat hij naar u toekomt of achter u aan rent, gaat u op uw hurken zitten met gespreide armen en roept met een blije stem: “hier” of “kom voor”. U kunt hierbij na het commando meteen de fluit gebruiken zodat hij de fluit gaan associëren met het commando. Je weet zeker dat hij bij u komt dus u traint op succes. U beloont hem geweldig met een knuffel en wat lekkers. Dit is noodzakelijk bij het aanleren van oefeningen. Op deze manier conditioneert u uw pup op een goede manier en zal het hierkomen geen enkel probleem worden, omdat hij het fijn vindt om bij u te komen, het levert hem wat op. Mocht het onverhoopt tóch een keertje misgaan, loopt u dan nooit naar uw pup toe, maar wacht op het moment dat hij weer uit zichzelf naar u toekomt en geef dán het commando opnieuw. Mocht hij een keer de fout in gaan (of u), u mag hem NOOIT straffen als hij uiteindelijk bij u komt, want hij zal altijd wantrouwig blijven en niet gauw meer willen komen. U zult tot tien moeten tellen en hem tóch zeggen dat hij een brave hond is.
Een hond “denkt” in termen van rangorde, een ranglagere gaat naar de ranghogere toe en niet andersom.
In zijn beginperiode nooit roepen als hij aan het spelen is met een andere pup, want de kans is klein dat hij komt. In dit geval lijnt u de pup aan, vraagt aandacht en loopt met hem door.

Piesie -> je moedigt de pup aan om te plassen.
Als hij zijn behoefte doet op dat moment het woord gebruiken, kunt u hier van alles voor bedenken.

Klaar
Een heel belangrijk commando. Dit leert hem dat hij moet ophouden waar hij mee bezig is. U kijkt TV of leest een krant en de pup komt aan met een speeltje of de volwassen hond duwt met zijn neus onder uw arm. Bij het woord “klaar” weet hij dat hij moet ophouden.

Nee
Als hij erg ondeugend is en bijvoorbeeld een plant opeet, dan wordt dit commando gebruikt.

jessy commando's

Jessy Sanne v.d. Flevomare