Eerste twee weken / Vegetatieve of neonatale fase
De pup is blind en doof en heeft een beperkte reuk. Hij reageert op de geur van zijn moeder. De enige behoefte van de pup is drinken en warm blijven. De pup vindt zijn moeder door haar geur. De pup kan kruipen als een mol. Als de pup piept heeft hij pijn of honger of heeft het koud.

30.03.2010 pups closeup meer
 

Twee en drie weken / Overgangsfase
Er vinden lichamelijke veranderingen plaats. Tussen tien en veertien dagen gaan de oogjes open, de pup kan licht en donker zien. De pup kruipt niet meer maar waggelt en begint te kwispelen. Vanaf ongeveer de negentiende dag begint de pup te reageren op geluiden. In deze periode komen ook de eerste tandjes door.

 

Tussen drie en zeven weken / Inprentingsfase
De inprentingsfase wordt wel de blauwdruk voor het leven genoemd. Deze periode begint als al zijn zintuigen functioneren. Het is een onderdeel van de socialisatieperiode. Alles wat hij meemaakt vergeet hij zijn leven niet meer. Als er iets fout gaat in deze fase, kan dit nooit meer hersteld worden. Als hij in deze periode soortgenoten leert kennen en niet-soortgenoten, kennis maakt met mensen van alle leeftijden, andere dieren, verkeer, vuurwerk, lawaai, dan betekent dit dat het hem altijd bij blijft en het gewoon vindt. In deze periode is het belangrijk voor de pup om bij zijn moeder en nestgenoten te zijn, hij onderneemt allerlei dingen maar heeft de veiligheid van het nest. Om die reden is een pup in deze leeftijdsfase weinig schrikachtig.

pup met mighty
 

Drie tot en met twaalf weken / Socialisatiefase
Na de inprentingsperiode volgt de socialisatieperiode. Door contact en spelletjes met andere honden leert de pup zijn eigen taal kennen. Terwijl het stoeispelletjes lijken, ontwikkelt een pup op deze manier zijn aangeboren gedrag, zoals het maken van onderwerpingsgebaren. Dit is de perode waarin pups in de natuur het hol uit gaan en de wereld om hen heen gaan verkennen. Na de zeven weken neemt het vluchtgedrag toe, de pup leert dat er gevaar kan dreigen. Dat moet hij ook wel leren, want hij gaat verder de wijde wereld in. Zijn omgeving wordt steeds een stukje onveiliger. Wat voor hem wegloopt, daar gaat hij achteraan, wat naar hem toekomt, daar vlucht hij voor. Zo leert de pup het verschil tussen prooi en gevaar onderscheiden. Behoed in deze periode de hond voor negatieve ervaringen, maar probeer hem zoveel mogelijk positieve indrukken op te laten doen. Als hij toch ergens van schrikt, aai of troost hem nooit, maar doe of het heel gewoon is wat er gebeurt. Elke omgangsvorm die de pup nu leert, kent hij voor de rest van zijn leven. De hersenen van de pup zijn erop ingesteld om veel te leren in een korte tijd. Als hij deze fase goed doorleeft, zul je een stabiele hond voor de toekomst hebben, er vanuitgaande dat het karakter van de pup in aanleg goed is.

eva ot met pups in gras
 

Dertien tot en met zestien weken / Rangordefase
Het gezin is voor de pup een roedel, waar een rangorde is. Na deze fase weet hij wie de baas is, en dat moet u zijn. In deze periode moet hij leren wie de baas is en wat de regels zijn, er mag geen misverstand over bestaan.
In deze periode worden vaak spelletjes gedaan. Voor de pup zijn deze stoeispelletjes rangordespelletjes. Voor zijn zelfvertrouwen mag een pup best af en toe winnen, maar u zorgt dat u altijd het laatste spelletje wint. U bepaalt als roedelleider wanneer er gespeeld wordt en hoe lang. Een trekspelletje is voor een pup een enorme uitdaging, hij zal met verve trekken aan een flostouw, oortjes naar voren, gromgeluidjes erbij, het ziet er zo schattig uit, maar, het is ernst. U geeft het commando “los” en het is afgelopen. De pup die geen duidelijke leiding krijgt, zal die leiding op zich nemen, met alle vervelende gevolgen van dien.

lester
 

Vier tot acht maanden / Puberteitsfase
Ja, ook honden komen in de puberteit. Kwam hij altijd vlot naar u toe, ineens moet hij nodig nog even plassen (overspronggedrag), is oost-indisch doof. Het lijkt ineens of hij alles wat hij geleerd heeft, vergeten is. Heb (veel) geduld, blijf consequent en écht, het gaat over. Op deze leeftijd wisselt hij van tanden. Zorg dat hij veel botjes en kauwspeeltjes heeft tegen jeuk en pijn.

fayka