Het ras de Drentsche Patrijshond is ontstaan in de 16e eeuw uit de Spioenen (ook wel Spanjoelen genoemd), dit waren bonte staande honden die uit Spanje afkomstig waren.
In Nederland werden ze Patrijshonden genoemd. In het oosten van Nederland, vooral in Drenthe, werden deze honden raszuiver bewaard en niet zoals elders vermengd met buitenlandse rassen. Ze werden veelal op boerderijen gehouden en zaten voor die tijd vrij geïsoleerd.

Op 15 mei 1943 werd het ras officieel erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. De mensen die zich hiervoor sterk gemaakt hebben zijn mevrouw M.C.S. Baronesse van Hardenbroek en de heren G.J. van Heek Jr. en P.B.V.Quartero.

honden_geschiedenis